Copyright © 2005 - 2015 by "Monika Nová"

Přiznání k daním, zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob

  1. jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního pojištění

  2. zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení

  3. zpracování přiznání k DPH

  4. kontrola zjednodušených I úplných daňových dokladů

  5. zpracování záznamní povinnosti

  6. zpracování přiznání k silniční dani

  7. zpracování evidence motorových vozidel

  8. zpracování podkladu pro zálohy silniční daně

Web Moniky Nové