Copyright © 2005 - 2015 by "Monika Nová"

Vedení účetnictví

 1. vedení daňové evidence a účetnictví

 2. dohled na účetnictví ve firmě

 3. rekonstrukce účetnictví

 4. účetní a daňové konzultace

 5. vedení pomocných evidencí – knihy faktur, evidence majetku, stravenek

 6. inventarizace majetku

 7. výpočet cestovních náhrad

 8. výpočet poměrné části leasingu

 9. zpracování statistických výkazů

 10. zpracování účetní závěrky

 11. zastupování klienta  při jednáních se správcem daně či jinými úřady

 12. předání účetní závěrky do sbírky listin pro klienty zapsané v Obchodním rejstříku

Web Moniky Nové