Copyright © 2005 - 2015 by "Monika Nová"

Nabídka služeb

 1. vedení daňové evidence

 2. vedení podvojného účetnictví

 3. vedení mzdového účetnictví a personalistiky pro malé organizace

 4. vedení pomocných evidencí - knihy faktur, evidence majetku, stravenek

 5. vedení záznamní povinnosti

 6. výpočet cestovních náhrad

 7. výpočet poměrné části leasingu

 8. účetní a daňové konzultace

 9. zpracování přiznání k DPFO, DPPO, DPH, silniční dani

 10. zpracování výkazu o zajištění daně

 11. zpracování přehledů zdravotního a sociálního pojištění

 12. vyřizování záležitostí s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního pojištění

 13. zpracování účetní závěrky

 14. pomoc při začátku podnikání

 15. metodický dozor (dohled nad vedeným účetnictvím ve firmě)

 16. komunikace pomocí telefonu,mobilu,e-mailu

 17. zpracování statistických výkazů

 18. zpracování žádostí vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení

 19. předání účetní závěrky pro klienty zapsané v obchodním rejstříku do sbírky listin

 20. rozdělení daňové základny


Výhody

 1. pojištění odpovědnosti za škodu garantované smlouvou

 2. garance odbornosti Institutem svazu účetních - Účetní asistent č.1916

 3. členství v Komoře certifikovaných účetních

 4. zahájení podnikání ve vedení účetnictví dne 13.5.1992

Web Moniky Nové